HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 39

JPEG (Deze pagina), 878.82 KB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

l IT I I DTI Tw " F.
F
oprichtte, zag zij de zonen van Usnach aankomen
ik met drie vreemde mannen. Langzaam ging zij hen ïj
n- te emoet. N oisa, haar ziende, liep met lange, snelle , I
zte scïreden den anderen vooruit. Het was een jonge, . j
le vlammende vreugde, die zij zag op zijn gelaat, en in 4
ef elke tred van zijn nadering. Zijn oogen waren wijd ' ‘
er en verlicht. ‘j
:r, Nooit nog had zij zich zoo eenzaam gevoeld. ·~
_ Toen hij haar handen nam, voelde zij verwondering, j
dat zij nog door hem aangeraakt kon worden. Hij . ?
in sprak snel, ademloos: {
al ‘Het is Fergus met zijn twee zonen. Concobar zendt ‘
2- · hen. Wij gaan terug naar Ierland. Er is geen gevaar
n, meer. De koning geeft zijn woord en zijn vriendschap’.
:n En, zijn handen leggend op haar schouders, sprak hij l
el met zachter verheugdheid :
g ‘O, Deirdre, nu gaat ons leven waarlijk beginnen l’ jl
Zij huiverde. Haar stem was nauwlijks hoorbaar: A
‘Daar zijn zij. Breng mij tot hen’. w
:r Toen zij voor Fergus stond, en hem zag in het gelaat, 1
n dat breed was en verweerd, wist zij, dat deze man =
i, waar was en een vijand van de leugen. En zij ver- · j
ir achtte de valschheid van den koning, die stoere recht- jj
:1; k schapenheid en zulk een vriendschap gebruikte voor ‘ ’*
.r zijn list en wraakzucht. Zij nam haar hand weg uit
ï­ die van Noisa, en ging een schrede terug. En tot ,
ri Fergus sprak zij : j
( ‘Ik zie, dat gij Concobar gelooft. Door uw geloof
I- zal hij de zonen van Usnach verraden. Maar ik zeg
j u, zijn belofte is een zwarte leugen. Dit heb ik gezien,
r vannacht, in een droom. Ik zag drie vogels. Zij kwa- j
ss
K