HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 38

JPEG (Deze pagina), 847.54 KB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

Y i ‘Noisa, zoon van Usnach !’ H
Het was een sterke mannenstem. In een oogwenk
jj 5 stond N oisa naast het bed. Hij sloeg een langen man-
; , { ` tel om, nam zijn jachthoorn van den muur, en haastte
_, zich naar de deur. Hij rukte den grendel weg, opende
j en ging naar buiten. In het koele, rijze licht bleef
y hij staan, besluiteloos, bevend van afgwachting. Weer
I hoorde hij, maar nu verder verwijderd en zwakker,
j dezelfde stem, die hem riep: `
jïf ‘Noisa, zoon van Usnach !’ · ­
Hij aarzelde niet langer. Hij bracht den horen aan
§= zijn mond, en blies zoo luid hij kon het jachtsignaal
j Q van Concobar. Anla en Ardaan werden Wakker ge- ·
‘~ jê schrikt. Overhaast kwamen zij naar buiten geloopen,
l omslaande de lange mantels. De groote wolfshonden
, ­,,, , renden wild en blaffend rondom de broeders, die snel
WI tvi_t i en verward spraken. Toen wees Noisa de richting
van waar de roep geklonken had.
,: Ulings liepen zij heen, door de honden gevolgd.
·,‘_ I Deirdre had niet bewogen. Hoorend, dat het weer
jij ,.,.. n stil werd, stond zij op. Even later kwam zij op den
Q jj drempel, in een lang wit gewaad. Zij bleef daar staan.
M ,:`­i · Zij zag voor zich uit, en bewoog zich niet. Ook haar
oogen bewoog zij niet eenmaal. Achter haar was het L
ig; -`‘‘t stille leege huis, en voor haar de grijze heuvelen. Maar
I g j daar ergens naderde het; daar ergens zou het zicht-
_ · baar worden en naderbij komen. Zij stond op den
L il drempel, en wachtte. ,
I , . De honden kwamen het eerst terug. Neigend over
V! hen, met stille woorden en rustige handen bracht zij
hun uitbundigheid tot bedaren. Toen zij zich weer 4
_ ä
32
r si ‘ . -
e ..‘» · x I
` ‘.`"t. E t
"I ..., 5
i _?