HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 32

JPEG (Deze pagina), 844.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

. ’;
. ·‘ j (
· j ' de en van hun dood, dat ik u zou verhalen, en nu de `
j· storm van het einde opsteekt mag ik mij niet heen
1 i ~ laten lokken door een ijl vermoeden van wat voor
_ _, ons sterfelijken te schoon is en te ver. Laat het ons
" {_ f { genoeg zijn te weten, dat zij een leven hebben gekend
_ l van fier en vrij geluk, enkele jaren lang, op dat steile,
I ruige eiland, waar de zee om zong.
Laten wij trachten te beseffen, hoe rük en vorstelijk T
j ; 1* Noisa zich in het leven voelde, als hij en zijn broe-
' 1 l M ders met den avondschemer weerkeerend van de
Qi . jacht, Deirdre zagen, die hen tegemoet kwam. Hoog
· ° over de grijze heuvelen, scherp en eenzaam tegen
,< het lange, late westerlicht, zag hij haar dan aan o-
j Q fi men, voorgegaan door haar twee hooge, slanke wolfs-
. < honden, die rukten aan de riemen. En zij had de loop,
·; de prachtige loop, van hen, die geen doel hebben,
·,_j {Q H omdat het leven in henzelven een vervulling bereikte.
ijf . Zij liep in haar waaiend gewaad, lichtelijk achterover
:3, , ‘ Z leunend op den wind, die met haar aanwoei. En haar
F vooruitgestrekte armen hielden de snelle, hijgende
T { honden in bedwang. Daarboven droeg zij het iiere
. ·l hoofd in den nek, het fiere, teedere hoo din de groote,
j‘j` `Sgï l gouden helm der haren. En zij riep hem lachende t
»_ V .·.:A woorden toe, en ook rie zij de namen van de broeders,
l ’ , en in haar stem klonk iiet onhoudbare geluk om hun
" j gezamentlijk leven van liefde en vriendschap. En
jj; laten wij denken aan hun ontwaken in een stillen
j dageraad, hoe zij, in elkanders oogen ziende, een
pooze zwevende verwijlden tusschen droom en leven,
` tot zij beseften, dat het de zee was, die ruischte, de X
jj zee in verre diepten om hun eiland. En hoe Noisa
ltï W zo
.;ijjX i
ï l
· jj, gj

` ïï i -1