HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 31

JPEG (Deze pagina), 858.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

wind, en rond om hen heen het machtig zingen van
de zee.
Eens heb ik gelezen, dat Deirdre daar twee kinderen , t ï
baarde, een zoon en een dochter. Maar zij werden l
nooit door de menschen gezien, want het wordt ver- l
teld, dat zij door hun moeder werden gegeven aan L
Monan, de zoon van de zee, die hen voerde door
zijnrijk, naar gebieden waar de menschen nimmerzul­
len zijn. Daar leerde Deirdre’s zoon de zangen van J
‘ de golven en van het schuim. t ’A
Soms, als de nacht onstuimig was, en de stem van
de zee over deze landen kwam, was het mij waar ik `li
hier gebogen zat bij het vuur of een machtig zanger {
over de donkere heuvelen naderde, en of mijn deur ,
‘ open zou waaien, en ik op den drempel zou zien " l
verschijnen den zoon van deze lang verdwenen ge-
liefden, wiens naam Gaiar was.
En hun dochter, Agrene van het zonnige gelaat, *
werd door Monan gegeven aan een der godenzonen l
van het eiland der zaligen, dat gezegd wordt ver in «
de westelijke wateren te zijn, achter de ondergaande g ,
zon. ‘ ‘ è
` Maar hoe dit ook zij, wij hebben geen zekerheid e.
over deze kinderen. Wel geloof ik, dat de onsterfe­ ‘ ,'
· lijken zich over de telgen van zulk een liefde I lj
zouden ontfermen, en hen zacht weg zouden tillen x
i uit het duistere lot van wie hen verwekten, en dat
zij het vreemde geheim van de zee zouden stellen éï {j
tusschen hun tijdelooze blijmoedigheid en de droeve leg
1 twijfel onzer menschelijke vreugden. Maar het is
` van Deirdre en dien zoon van Usnach, van hun lief-
25