HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 30

JPEG (Deze pagina), 849.84 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

. {‘ ·
· 1
s de twee broeders, die als trouwe wachters stonden
, ; achter de hooge schilden in den avond tusschen hen
i en de wereld. Maar nu ik moet spreken van hun
V ",Y groot äïluk weet ik geen woorden, en aarzelt mijn
» stem. ant ik heb de oude boeken gelezen; maar
_ &.·` van dien morgen toen zij zee kozen, tot op den dag,
. T; r dat Fergus kwam als boodschapper van Concobar,
,·‘' § `­_t hebben wij geen zekerheid, dan dat Deirdre en de ,
i _, zonen van Usnach leefden aan de kusten van Schot- i
Q Q j, land, vrij en gelukkig, zeven jaren lang. ’ ü
; al Er wordt verteld van een koning van Schotland in "
wiens legers de drie zonen van Usnach estreden .
VS , ‘ zouden hebben. Hun zwaarden, geheven äoven de »
.9; ‘,‘` voorste gelederen, gaven het teeken der overwinning, l
·;,¢_;Q;f ° en teruggekeerd uit den strijd stonden zij hoog en ‘
E machtig naast den troon. Maar zij hielden Deirdre -
·~·__» ä;. verborgen, en zij verzwegen haar bestaan.
_rt¥­ r Tot eens, een vroegen oc tend, een dienaar van den i
i``_ j ii,‘ i koning kwam naar waar zij woonden. Hij, door een `
`A i,‘­ . ‘ X venster naar binnen spiedend,. zag daar Deirdre en i
j Noisa, slapend in elkanders armen. En de koning, E
`· j hoorende hoe schoon de vrouw was, die woonde in Q
.’·,’ ~ het huis van de zonen van Usnach, zond N oisa en T
;, zijn broeders in het heetst van de gevechten. Doch j
il steeds kwamen zij ongedeerd en als overwinnaars · p
._ weer voor zijn troon. Ten laatste bracht zijn afgunst .
hen ertoe de wijk te nemen.
°` Het was een klein eiland door ruige rotsen uit de
l zee getild, waar zij toen kwamen, in zicht van de l
,. Schotsche kust. En daar leefden zij geruimen tijd, E
_,·_,, , eenzaam en gelukkig, op hooge heuvelen in den `
jj 24
. i­>

i tliiit ‘ l
,;.., ·l
li -­; ir "