HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 29

JPEG (Deze pagina), 880.22 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

i L; ts
E l
zwervers, de eindeloos onvoldanen. Is er niet in ons
` een geheimzinnige herinnering van een fier geluk, t
dat wij nooit beleefden? Is er niet een donkere, j L e
~ machtige hang in ons naar de tijden, waarover ge- l
sproken wordt in de gele boeken, die hier bij mij _ Q
liggen? Gij weet het, oe wij alleen in onzen wee- ‘
moed groot zijn en gelijk de vorsten. Want wij zijn van
5 de weinigen, wier harten in den wind geboren werden, i
l en wij hebben niet kunnen blijven in de besloten
veiligheid der huizen, waar de velen tezamen leven . [
en sterven. Eens zaten wij met hen onder hun lamp 5
. der voldaanheid, maar de wind riep ons, en maakte r ·?
onze oogen starend. En wij zijn opgestaan uit hun
midden, en zij zagen ons verdwijnen in de scheme- I
g ring, en zij weten niet waarheen wij gegaan zijn. ii
Maar wij vonden elkaar, en nu zijt gij ier bij mij
l in het afgelegen huis van mijn verlangen, mijn gasten, ` jl
die ik gisteren nooit nog zag, en na morgen wellicht
nimmer meer zien zal. . i
En ik ben u gaan verhalen van hen, de machti en,
die eenmaal leefden, en voor wie een droom de gon- j
kere scheede was waaruit zij het lichtende lange staal l · ,
van de daad trokken, zonder aarzelen tegen tijd en ,
wereld. Maar zij zijn verdwenen, en dat leven is ver- { · i
j loren gegaan voor ons. O jj
j Hoort gij den duisteren wind? Hij is gekomen tus- j .
; schen ons en hen, onherroepelijk. En voor ons zijn j
L droom en daad vaneen gereten, en het schoonste wat - F f E
l tusschen beiden nog zijn kan, is een oud verhaal. ,t
Daarom is het, dat ik u spreek van Deirdre en haar ljl
j liefde voor dien machtigen zoon van Usnach, en van j
M
Q 23 r
l