HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 28

JPEG (Deze pagina), 843.32 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

g I
. l
r Q I
i iä II. DE IJ, DIE HIER ZIJT MET MIJ
,_; ;­ TERUGKEER. in de kring om het vuur dezer oude `
. j i droomen, vergeeft het mij als mijn
_ stem nu aarzelt. Want ik weet niet
~· _' `hoe ik verhalen zal van het mach- ,
,f l tige geluk dezer langverdwenenen. `
r ` Als een waaiend vuur ging hun le-
~ ven over de schemering dezer aarde. 6
j Wellicht hadden zij, sprekend van hun geluk, woor- Y
V E ni den die verloren zijn gegaan zooals zijzelven, woor- v
4 den van vuur en droom. Of noemden zij alleen de
gg , groote dingen der natuur, omdat er voor hen geen
jp ·‘ · leegte was tusschen het spel van de wind met de zee E
i en de machtige tochten van het geluk over hun bloed? F
,g» `W Wij weten het niet. Wij weten alleen dat er veel E
_ E li 1 ; verloren ging sinds zij verdwenen. e
jl; ,‘,‘ V Li Hoort gy de duistere wind om de muren van dit «
oude huis? Het is op den top van een der verste
Qj y heuvelen, dat ik hier woon. Met de dageraad is vanuit
e Z mijn venster de zee zichtbaar in de verten, brekend
O? _y tegen uiterste steilten van rotsen. En als de storm
j, ``‘« .j_· j machtig wordt in de winternachten, en zijn somber
_‘’,‘ feest viert met de wateren der duisternis, worden
E irv, J mijn lippen zout waar ik sta op de drempel van dit
eenzaam huis, zout van het schuim dat vanuit zee I
` A waait over deze heuvelen. Hoort gij den wind? Hij j
J is gekomen met duisternissen, eindeloos tusschen ons
i en de verhevenen dier voortijden. Laten wü aan- E
schuiven en de kring dichter maken om het vuur
. dezer droomen. Want wij zijn van de weinigen dezer
· tijden, die in den wind geboren werden. Wij zijn de
i
ja 22 §
» a;ï*;;ï§ ij
ra,. lr i
‘¤­¤­g 1 * Y