HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 27

JPEG (Deze pagina), 683.30 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

liet, kwamen Deirdre en de zonen van Usnach
voor de zee, en stegen aan boord van het schip, ‘ Q
dat daar lag. En zij kozen zee. Zij voeren heen j L1
over het fonkelende Water. De Wind blies in de
j volle zeilen, en de zon steeg hen tegemoet uit _ _
de verten. Daar moest het land zijn waarheen L I j
j zij gingen, het land waar hun liefde zou Wonen.
Q En toen zij gingen over de lichte zee, en de hooge "
§ kusten van Ierland achter hen Weken en vervaagden, , j
j zongen N oisa en zijn broeders. En wie het ijle, lichte · ’j
ë zingen hoorde van de zonen van Usnach, voelde
" { zich omwaaid door een vreemd geluk, een onvvereld­
I sche blijmoedigheid. Zoo ook Deirdre, waar zij j
E leunde in den arm van den zingenden Noisa, en
luisterde naar hun lied, en naar den wind in de ‘ l
zeilen, en het water tegen de boeg -­ luisterde in _
zalige over ave, met half geloken oogen, en lippen, ‘
die glimlacäten. j ‘
, l
. [ I
,f` · ij
' E?
i
J , 'Q <
21