HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 26

JPEG (Deze pagina), 803.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

l I
‘ Twee hooge gestalten naderden, en bleven voor haar
, staan. Zij herkende de twee zonen van Usnach, Anla @
Q ·‘ en Ardaan, die zij vroeger gezien had ter weerszijden
X j · _ van N oisa, als er groote feesten waren op de vlakte j
. ~ i» om Emain Macha. Zij negen het hoofd voor de een- .
r -i _j Z zame, oude vrouw, die voor hen stond. Lavarcham j
· ·"d‘· sprak: X
Q `‘‘i, ‘Gij komt met tijding van Deirdre en uw broeder l
· _ Noisa. S reek!’
F 1 Ardaan iiief het hoofd, en sprak: j
j 1 ·`'­ _ ‘Het is zooals gij zegt. Zij hebben elkaar gevonden,
j onherroepelijk, gelijk de wind en de zee. Morgen ·
ïï gaan wij met hen scheep naar Schotland. Deirdre
M _j;l;« ,‘.’. i zendt u de laatste groet van haar hart, en zij vraagt ,
_ _; V uw vergeving.’ Hij zweeg weer, en neeg het hoofd.
` T ..r`,. T Q ·, En zij hoorden hoe zij sprak met de rustige stem der
p ‘ `.;: wijsheid :
_ Pjïif: ‘Zeg aan Deirdre en aan Noisa, dat zij goed deden,
want dit is de wil des levens, die is boven konin-
i :i.i gen. En zeg aan Deirdre, dat ik haar lief heb en nim-
_ jj j mer zal vergeten. Ga nu, en wees de wachters van
3 ej hun liefde.’
" "§ · i ‘Dat hebben wij gezworen,’ zeiden Anla en Ardaan.
i .`,‘ ; En zij gingen. _
ii {Y Met het eerste daglicht verliet Lavarcham de oude
i , toren. De hemel was open; een koele lichte wind S
woei zeewaarts. Maar zij liep ertegen in, met gehe-
° ven gelaat - een oude vrouw, die uitging, om
voor de toorn en afgunst van een koning te getuigen
van de liefde, die hen beiden eenzaam liet. ii
i En ver, aan het eind van het land, dat zij achter zich ‘
jl 2¤
irl;.
°*ïsY è'
te
;, ‘ il,