HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 22

JPEG (Deze pagina), 844.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

· E l
V I l
E li
` . l ‘Zoo zal zijn gelaat zijn: als de sneeuw van den j
,_j E · nacht; zijn haren als die raaf zoo zwart en rood als ;
· X ._ dat bloed zijn li pen.’
A i. En Lavarcham lioorde zichzelve spreken: Q
~ j _; ‘In Ierland is maar één man, zóó als gij het wilt. `
5 En hij is Noisa, de oudste van de drie zonen van E
i Usnach, die eens koning was.’ Toen zij zich wend- j
_ T '`.» J de, zag zij Deirdre. Haar hoofd lag achterover, en zij
ging naar de deur. Langzaam, zwevend ging zij, als
·j * ` door een droom. En een ijle, verre stem herhaalde
4 · dien naam:
f t ii»’ · y ‘Noisa, zoon van Usnach - Noisa zoon van Usnach
j ii -­-NOlS2.-J
« F Niet lang daarna zag zij de zonen van Usnach.
ij Zij kwamen zingende over de heuvelen, laat in den
f j v·_j’ ï _ * middag. Het was het eerste begin van het voorjaar.
gj Een losse bui dreef over, en waar zij stond vielen om
jg? j haar nog de laatste droppels glinsterend van het zon-
‘ t { licht, dat weer doorbrak. Een vochte wind blies de
fl "i.``· i wolken uiteen, en het late licht woei over de heu-
v`­=‘ j velen achter de overdrijvende bui aan. En in de aan- E i
Y * waaiende glinstering van vluchtende regen en achter- ·
.'j. halend zonlicht liepen de zingende zonen van Us-
hij · ;~. Q nach, Ardaan en Anla, ter weerszijden van Noisa.
`­ f En zij zongen een lied, dat woei als het licht en als de
E j regen glinsterde. De twee broeders zagen recht voor
. zich uit, maar Noisa droeg het zingende hoofd in
l den nek, en zag omhoog naar de wegwaaiende wolken
.. . ° en het waterkoele blauw van den hemel. Zij kwamen
vr._ ïëg j nader, zingend en doelloos, de drie zonen van Usnach,
ï;1‘Xï li E
ilr ; ~. ï
‘ vi-