HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 21

JPEG (Deze pagina), 887.77 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

i ‘
. ii

. 1
het gelaat, dat boven haar zijn zou, overmachtig.
En zij wilde weten hoe het zijn zou. Maar nog T
woeien de dagen als wild, leeg licht aan haar voor- 'E «. l
bij; nog bleven de nachten grondeloos en zonder . P
verschijningen. *
Toen, een ochtend, ontwaakte zü in een wereld van _ ; i
matelooze, witte stilte. Staande aan een torenvenster, ` `
E staarde zij uit over de sneeuw, die, onafzienbaar, in ‘
den nacht gevallen was. En zoo vreemd werd het ‘
` haar te moede, alsof zij een ander mensch was, die ‘ ',
daar stond, denkend aan een jonge vrouw van lang
geleden, en die Deirdre heette, en een koning afwees L A
· om haar verlangen naar een onzichtbaren heerscher. {
De landen daarbuiten waren eindeloos leeg. De
zichtbaarheden waren verdwenen in den nacht, en
zij hadden het leven wit gelaten, en volkomen stil.
Zij, die daar stond, wist niet meer wat te denken, V.
van zichzelvç en het leven. Zij ging het hoofd neigen. « `
Toen zag zij het, daar beneden, dichtbij den voet ‘
van den toren, een donkere schok van kleur, rood en ’ ·
zwart, in de witte stilte. Zij neeg zich dieper. Daar
j lag een gedood beest, en bij het uitgevloeide bloed ` ‘
stond een raaf, zwart en roerloos in de sneeuw. En j {
het was als wees het leven over haar schouder, Hui- ·]
sterende: ‘Dit is mün teeken aan u !’
Toen werd zij aangeraakt. Zij wendde zich om. Daar {
stond Lavarcham, die haar vragend aanzag. Deirdre _ jg
trad terzijde, en wees uit het venster naar beneden. jv ä
De oude vrouw neeg naar buiten en keek. En ziende
` hoorde zij achter zich, de stem die de koning deed
* smeeken zeggende: E
1 5
e i fl
1
l lj
l W E j .
E