HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 20

JPEG (Deze pagina), 831.53 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

I r
p weer openen, weer dichtslaan. Toen bleef alles stil.
, J · ‘Ik ben alleen gebleven’, sprak zij zacht tot zich- ‘
‘ Jvc; zelve. Maar op de onderste trede hield zij in, ver-
Q. baasd. Want zij zag Deirdre bij het vuur staan, hoog,
QïL_j vreemd, onaanrandbaar, zooals zij haar verlaten had.
nl 4 ‘Is Concobar dan alleen vertrokken ?’, vroeg zij, en
. ,ii` ­ I er was een aarzelende vreugde in haar stem.
‘Ja. Over een jaar komt hij weer, met zijn gevolg, .,
; ‘ om mij als koningin te voeren naar Emain Macha.
K Een jaar lang ben ik nog onder uw hoede, Lavar-
" eà l cham. Zoo is, aan u, de opdracht van Concobar
QX Mac Nessa.
g. 3 Lavarcham antwoordde: I
’ ik ‘De koning heeft bevolen. Ik zal gehoorzamen.’
jj ,»_W 5 Deirdre ging naar de oude vrouw, en legde het moede
1 i·­. 'W rimpelige gelaat aan haar jonge borst. Zacht kuste
‘_ I gg zij het, en sprak: ‘Vraag mij niet meer. En laat mij
<‘ I nu uitgaan, en wacht mij hier. Ik zal niet lang weg-
j j g blijven.’
° °_~_ g ‘Het is goed, mijn kind, het is goed, Deirdre,’
[ { ‘ zuchtte Lavarcham. _
fï, Deirdre ging naar buiten, en sloot de deur achter ä
`l ‘ zich, stil. ‘
Van toen af wist zij, dat de vloed des levens op kwam.
V . Zij stond in de angst van het verlangen, die machtige
t_ wind, vooruitwaaiend de nadering van den grooten
' j heerscher. Zij stond er in de dagen lang, rechtop, wit,
I , E met wijde oogen; zij lag erin, rusteloos bewogen
ii tusschen waak en slaap, de lange nachten. De verten Y
.·,»«‘_ des levens werden beheerscht, door de nadering van l
F ,i`..’, T .i
1

l
..‘. ‘ Y ,
in si l
.r I . t i. r l
ë
l
v'­_"