HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 19

JPEG (Deze pagina), 888.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

`
zij alleen tot hem kon komen, nooit hij tot haar. Zijn
zware hand sidderde op het zwaard. Hij neeg het .
hoofd, en voelde over zich wolken van zwakheid °?»ï
komen. En de jaren van eenzaamheid wogen op hem, j
en hä dacht aan de hooge zaal en zijn troon, die leeg . j l
stond, en de stem van den nacht, waaiend om zijn . · ,
muren. Toen wist hij, dat hij nog niet troonde boven j
. het leven, en van het eigen hart geen koning was.
En hij smeekte .... . il
Lavarcham en de oude man liepen langs de muur, ‘ 'j
geruischloos. Waar de steenen torentrap in het ver- j
trek neerkwam, hief zij de Hambouw omhoog. Hij jl `
ging voor, de treden op. Zij volgde. Beneden hen ‘ j
smeekte de donkere stem van Concobar. Zü stegen jj
tot Lavarcham een deur opende, en traden het ver-
trek binnen, waar hij de eerste maal gerust had. Daar j
wachtten zij.
Lavarcham stond bü het kleine venster, en zag uit in · '
den stillen winteravond. Zij overdacht hoe machte- j »j,t ‘
loos de behoedzame liefde van oude menschen is ‘
tegenover de felle nadering van het jeudige. Een dun
rieten dak was zij geweest, de stille jaren lang. En ' l
nu begon de voorzegde storm op te steken, en waar- 4
toe kon zij nog dienen ? Zij sprak geen woord. Achter al
zich hoorde zij, heen en weer gaande, de schreden
van den ouden jager. Zoo duurde het eenigen tijd. ;
Toen klonk beneden de luide slag van de torendeur, jg
die dichtviel. Hij, die met den koning gekomen was, g {
stond een oogenblik stil, luisterend. Dan ging hij,
haastig, het vertrek uit, de trap af Langzaam volgde 4
Lavarcham. Nog dalende hoorde zij de buitendeur
13
r
3 Y , .. · · ~ · W ~ H .. - _, ,, ,, .,-,,_,n__,_,.; ,. . « '