HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 18

JPEG (Deze pagina), 787.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

i I
[ {
‘Dat is de koning. Dat is Concobar Mac Nessa!’
,2, _, A antwoordde Lavarcham.
. ` ‘ Zij ging met een brandende Hambouw naar de deur,
X f en opende.
­ Vl _«i_ Concobar trad binnen; hij stond, zwaar en glinsterend,
il`; in het waaiende schi`nsel. Achter hem was de oude
- Q I - jager gedrongen en fluisterde haastig:
e. _g=· * JW `t·r” ‘Zij, dáár, bij het vuur, is Deirdre !’ N
`3 ­ Q Concobar nam de Hambouw uit de hand van La-
varcham, en naderkomend, hiefhij het vlammende
Y licht hoog tusschen Deirdre en zichzelven. Zij was
f verrezen. Zij bewoog zich niet, noch sprak een woord,
2 maar zag den koning aan. Zij zag hem aan, tot hij
" deinsde, stamelend:
V_.­-·i Y V ‘Mijn koningin ..... ’
Vanwaar zij stond sprak een kalme stem:
j ` Y ‘Ik ben Deirdre’.
Maar Concobar riep nogmaals, en nu uit de ont-
,.-‘. jj ii.’ waakte eenzaamheid van jaren:
nl ‘Mijn koningin! Mijn koningin !’
i ·``._ ; Toen klonk het langzaam als uit een vreemden
· { droom - en het was een stem, die Lavarcham nooit
_ ·¥ nog hoorde:
‘Ik ben Deirdre van de Smarten’.
De Hambouw viel uit de hand van den koning ­-
_f¢E .._` { Lavarcham nam haar op.
` ;_ Zij en de oude jager, uit de hoek van het vertrek waar
’_ F` zij geweken waren, zagen Deirdre staan, roerloos,
* i,ii ”,p. i raadselachtig,onaanrandbaar.Haarschoonheiddwong
’ begeerte tot ontzag en vrees. Zij schiep een afgrond
_ j tusschen haar en den koning. Concobar voelde, dat "`
,._,._ 1 I 2
*4 ‘.‘-, "

j
~ ä · ,
ïïï