HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 17

JPEG (Deze pagina), 832.57 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

en de lucht was gebroken. Losse wolken woeien over
het land in de richting waar de zee was. i .
Hij liep snel heen, tegen den wind in, naar het land " E
waar de menschen woonden, en waar het leven was _ l
van daden en begeerten. En hij dacht aan zijn koning . g. 1
Concobar Mac Nessa, en hoe deze nu reeds jaren i
eenzaam was op zijn troon. En dan aan de over- ' j
,_ machtige jeugd en schoonheid van Deirdre, en dat
hh de eenige was, die van haar wist, en voor den il
koning kon spreken van haar. ·
En dit besloot hij te doen. Hij zou getuigen hoe,
haar ziende, onder zijn wijde oogen zijn liohaam had g_ ”
gewankeld als voor een openbaring. Hij kende Con- j
cobar Mac Nessa, en wist zijn vurige verbeelding,
en de macht van zijn verlangen, dat nog sluimerde. HY
En sneller liep hij, tot hij in de verten tegen het rood j
van den avond de steile duisternis zag van de konings- ll
burcht Emain Macha. . ’
Lavarcham wist, dat de vervulling van het Druïdi- , ‘
sche woord een aanvang had genomen. In dat land H-
was geen woning meer waar zij konden schuilen. Zij
zweeg, als Deirdre haar vroeg naar een wereld, die ‘ i
· zij begon te vermoeden. Zij wachtte de voortgang
van het onafwendbare. i
Een dag -­ het was het uur der avondschemering- [
toen zij met Deirdre voor het vuur zat, en zij niet
spraken, hoorden zij plotseling buiten haastig nade­
rende schreden. Zij zagen op, zwijgend. Luid werd {
er geklopt aan de oude torendeur. Deirdre, verschrikt,
vroeg: ‘
` ‘Wat kan dat zijn ?’ j
1 1 ‘
Y
3
al