HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 15

JPEG (Deze pagina), 878.75 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

ren, die tot niets meer diende. Daar was het dat zij
gingen wonen. W2
Deirdre groeide er op, onwetend van het bestaan der » j
menschen. Geen in Ierland wist hoe schoon zij was. ,* j
Zij Werd het schoonste kind van wind en verlaten- . l
heid. Als zij buiten liep waren heur haren als waai- . j V
end vuur, en haar bewegingen als die van een zwaan `
, over de golven, een hert over de heuvelen. Zij was
van den wind, en van de donkere hellingen, en de j jl
wijde stormende hoogten, en zij wist van het leven · ’j
geen dingen dan dezen en de stille vrouw, die haar
lief had en voor haar zorgde. · °
Een oude jager was de eerste, die zij zag uit de we- j
i reld der menschen. Hij kwam vermoeid en gebogen ,
` over de oude heuvelen. Het was een zwarte, wilde
winteravond, en hij had zijn weg verloren. Deirdre j
j hoorde zijn zware stem buiten, smekend in den dui- M ll
I steren wind om onderkomen en rust. Zij stond op van . ‘
waar zij zat bij het vuur, en ging naar de deur. La- V. l
varcham wilde haar weerhouden. Maar de stem ·
buiten klaagde luider, vragend om gastvrijheid in
den naam van zon en maan en de elementen. ‘ l
Deirdre drong Lavarcham terzijde, schoof de grendel :·
weg en opende de oude zware deur. Het wilde don- l
ker woei naar binnen, en over de drempel schreed l
een gestalte druipend van regen en door vermoeienis
gebogen. Hij ging naar het vuur, en zette zich daar, pj
zuchtend, op een bank. Hij wilde zijn dank zeggen, {
toen Deirdre na de deur weer gesloten te hebben,
_ nadertrad en voor hem bleef staan. Zij stond rechtop. ‘
` Slank stond zij in het vlammenlicht, en stil. Zij zag
l O
ri `
I