HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 14

JPEG (Deze pagina), 870.87 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

t i
°. voelde zij haar schoonste werk te zijn en eenig geluk.
. Een vroegen morgen ging zij heen, de kleine Deirdre
. i‘ ff lachend aan haar hand.
_; e . Ff Eenzaam was het land van haar bestemming, een-
. 2 ` zaam en stil. Alleen de wind zong er het oude, vreem-
de lied, dat geen woorden heeft. Soms in den nacht
p zong hij hoog en wild; het was dan of er sombere
dingen voorvielen buiten op de oude heuvelen - of ,
. verslagen legers vluchtten, en koningen hun kronen H
‘ tje, wegwierpen in den duisteren storm. Maar in den
ï morgen was het land weer stil. Alleen hoog op de
leege heuvelen floot de wind nog een ijle wijze van
ig wanhoop en eentonige waanzin. Zelden maar was
jj `,.»‘ er zonlicht. Het was een land van schaduwen. Boo- ­
jj men waren er weinig; bloemen nergens. De enkele ` `
menschen, die op weg naar blijder streken, er door-
` trokken, gingen haastig en met gebogen hoofd. Het ,
‘, was, als vreesden zij, dat de wind macht over hen
Q zou krijgen, en zijn wanhoop en verlaten waanzin
· t zou stellen tusschen hen en het beminde leven waar- '
v heen zij weer gingen. In de waaiende verten achter
. ··,_ ‘ _ steile duisternissen van rotsen waren geluiden van
F A dreunen en breken, en zongen de donkere stemmen r
‘ van ondergang. Daar was het einde. De weinigen die .
```A ,·°§f zoo ver gezworven waren, hadden er gestaan hoog V
boven de luide zee. En laterhad een droomervan dezen
" fl j wel geweend in de schoot van een geliefde, maar kon j
A · niet zeggen waarom, stamelend als wie iets gezien 1
· ‘`." ` {_ heeft, waar geen woord voor is. Het was een vreemd, »
stil land, waar Lavarcham heen ging met Deirdre. j _
, En ver in de leegte van dat land stond een oude to- `
I
`/wW­*£;i
;ïi·=­.ï `t·, `ixx
ï"ï”