HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 13

JPEG (Deze pagina), 869.32 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

als de nadering en aanvang van het voorzegde nood-
lot. Het geluid van den wind deed hem huiveren bij . F j j
het vuur, en omzien of het gevaar al achter hem stond " çï. j
in de schemering, en in de donkere nachten was het l
hem als werd er om zijn woning geslopen en gemor- .{ I
reld aan de grendel van zijn deur door hem, die het . j ' j
kind zou brengen voor de hooge mannen, die door `
- ; haar onder moesten gaan. Hij had de moeder alles , er
gezegd, en de schaduw van zijn angst was ook over
aar gekomen. j · ”
De eerste jaren gingen, en het kind, dat zij lief had- ‘
den en vreesden, werd sterk en van een schoonheid · "’
vreemd en fier. Zij scheen te leven in een bedwon­ ` °
gen wachten tusschen een vuur en een droom. Zij
speelde weinig, en vaak was het als luisterde zij. tf
Dan stond zij, klein nog en slank, en in haar wijde
‘ oogen was dan een licht, als zag zij de zee. Er ge- ll
beurde niets dat vreemd was of onvoorzien. Maar , ·
de ouders wisten de schaduw, die gekomen was voor · .A l
de geboorte, en elken avond was hen de duisternis '
vervuld van onheil, en drei de het eerste woord der
vervulling zwaarder boven ïiun zwijgen. Toen, aan ‘
· het eind van het zevende jaar, besloten zij afstand te ;.
doen van dat gouden leven. i ï
Zij gaven haar aan de hoede van een vrouw, die j (
de voorspelling wist. Haar naam was Lavarcham. ·" ;
Haar jeugd was lang voorbij, en van de vreugde ;
van hen, die het leven beminnen, had zij afstand
gedaan. Maar haar hart was zacht gebleven en gg
. eenvoudig, en te waken over de stilte en vreedzaam- §
i heid van wie aan haar zorg werd toevertrouwd, 3
~ ï
«
l ej
jg)