HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 12

JPEG (Deze pagina), 867.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

l
. i r
‘_ kind weg uit de armen der moeder, die slapen bleef
__ jy Fedlime, angstig en machteloos, zag toe vanuit de
Y " M 1, donkere hoek van het vertrek. De witte man met het
. _. Ff slapende kind aan zijn schouder stond in dedeur voor
. den stillen open nacht, toen zijn donkere stem weer
_ f sprak, maar nu zachter en met de eentonige weemoed
van den avondwind over oude heuvelen:
‘·‘` jg ‘O, Deirdre, om wie velen zullen weenen! O, schoone ­ ;
_«·i I i»¤, ïifj; dochter van Fedlime, om wie droefheid zal komen
j over de landen van Ulster! Daden van toorn en verraad
gl ’ l zullen om u zijn, o,vlam van schoonheid. Het donkere
Ji lot is over uw gelaat, o, Deirdre, en gij zult verban-
ning brengen over de zonen van koningen, en vuur
_ C; en verwoesting over hun muren. Want in uw teeken
zijn wonden, en daden van duisternis, en de vergie-
QQQ ` tingen van het bloed. Ver, en in een groote eenzaam-
,.·l il heid, is uw klein graf. En gij zult een vreemd verhaal
i”,`i zijn in de avonden van alle tijden, o, Deirdre van
gl j de Smarten.’
F ïf Als een wolk van onheil en angst daalden deze woor-
_ · den over Fedlime, Waar hij in de schaduw stond, ge-
atj drongen tegen de muur, met genegen hoofd. Toen
i agi fr hij eindelijk zijn herinnering herwon, was de deur ­
'_;i`; ,,‘_ gesloten. In de duisternis hoorde hij weer het rustig
ademen van zijn vrouw en haar kind. Gehuld in een
U .«,.` lange mantel waakte hij bij het bed tot de vertrouwde 1
Q; 'j dingen van het huis weer zichtbaar werden, en buiten l
· T l de eerste geluiden begonnen van een nieuwen dag.
· j; ­._, Van dien nacht af aan was de rust uit zijn leven weg.
IQ;. _‘‘j ïiï, Elk geluid, elke stap, die zijn woning naderde, elke .
_' X gestalte die op zijn drempel verscheen, vreesde hij ’
j ,`,, , 6 ­
‘r,. .. @.2 `·

ïï‘