HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 11

JPEG (Deze pagina), 839.66 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

ii E i ii i Y H i il W li iiwwwwii H q( ­ W lïtr “;
. ë ij Q`
3
veilige dingen. Maar toen hij eindelijk zweeg en,
opziend, een ster, streng en fonkelend, zag staan in
de opening van het venster, voelde hij de vervulling N1 ‘ Qj, j
naderen, zonder meedoogen en onafwendbaar. Hij ’
_ besloot zijn kind te verbergen voor de oogen der i Q l
menschen, in een verre eenzaamheid waar de stem- . i
men der wereld niet zouden komen. j `j
4 Eindelijk, laat in een stillen nacht, werd hun kind l
geboren. j _
Fedlime waakte bij het bed, tot de moeder weer sliep, · ‘
. met het pas gekomen leven in haar armen. Niets ‘
hoorde hij meer dan het ademen, het wonderlijk J
rustige, in de groote duisternis der stilte. Denkend aan ' j
de sombere woorden van den Druïde schenen deze ,
hem vreemd en ver en zonder beteekenis voor de .
vertrouwde zekerheid van dit geborene. Langzaam j
legde hij zijn hand op het zachte dek, dat vrouw en . l`
i kind verwarmde, en glimlachte. Toen hoorde hij de . ·
deur opengaan, en zag op. l
In de opening stond de rechte, witte gedaante van H
zijn angst.
Hij schrok overeind, en deinsde naar de muur. l
· De hooge Druïde zag niet naar hem, maar ging naar ;.
het bed, en bleef aan het voeteinde, roerloos. Neer- j `
` ziend op het stille kind, en uitstrekkend zijn handen [
daarnaar, sprak hij : e
‘Deirdre zal haar naam zijn. Zij zal droefheid bren- 1
gen en ondergang. Schoon zal zij zijn, en goudlok- « pf
ig. Helden zullen om haar strijden, en een koning Eg
zal uitrukken, haar zoekende’. *
i En toen, neigend over het donkere bed, nam hij het j
ti
1 s
$ "l
Q .
q Q
. f
l
z r
o t