HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 10

JPEG (Deze pagina), 869.57 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

' l
V kere stilte komt tusschen hem en zijn naasten, en
; luisterend vanuit zijn gedoken angst, hoort hü in de
ï v· v,ir‘ woorden dier onwetenden het eerste ritselen al van i
j_‘i"‘”` den dood. Dan, als de velen nog zingen in de hooge,
, lichte zalen, staat hij in schaduw, en ziet een wolk _
.> boven de troon der koningen.
, V { En dit verhaal van liefde, sterk als de bergstroom, en .
,,·’ ~ Zij `,·’' van verlangen, als de zee eindeloos, dat ver voorbij i
_ Q de brand der koningsmuren ondergaat in het breken
LQ; der zeeën tegen een wereldeinde, vangt aan met
_,_, I _ de verzwegen angst van een man, die in den avond A
_itj,» fïggj buiten de woning stond, waar hij zijn vrouw wist,
llït ¥ wachtend haar eerste kind. Hij was Fedlime, de harp- t
* speler van den koning Concobar Mac N essa.Vreezend
f§­;ï_r§1 ¥ en zwijgzaam was hij geworden sinds den avond,
.i‘_ Q` toen zijn vrouw hem haar moederschap bekende,
ij { en elken dag moest hij denken aan den grijzen Druï-
de en die voorspelling, waar hij aanvankelijk mee ‘
li; had gespot. Laag over zijn stilte hing de wolk dier
ï ï;_ woorden:
if? ‘Ik zie in de teekenen der geheimen, dat er door uw
[V? dochter bloed en vuur zal zün over het hart van dit
rijk. Groote helden, hooge toortsen dezer volkeren, ‘
zullen vallen in haar naam !’
‘,_’ P Overschaduwd door deze woorden ging hij, lang- `
fp; ·`­_¤ { zaam, terug naar zijn woning, en trad binnen, ge-
'_’‘ l ruischloos. Maar, tusschen de leine lichtvlam en het ?
Q U duister van den wand, in het lage bed, lag zij met
jï ,i._ open oo en, en bewoog zich niet, wachtende.
. Zettezicä op den rand, en nam haar smalle handen, L
en ving aan zacht tot haar te spreken van de goede ‘
gij; 4
l
.; F i