HomeInkeerPagina 29

JPEG (Deze pagina), 711.04 KB

TIFF (Deze pagina), 9.63 MB

PDF (Volledig document), 23.24 MB

ï·» _ ·v«· ­· ~ ·. .: t · ,... .. ,~ . v...,` .,. , . 4 ,. . __r_v g

ll el:­ï>.,
1 4 *%

sir,
7 INHOUD.
Het bloed wil rust maar °t hart . . Pag. 3
i. Met zooveel drift ..... 4. ‘
ii. ‘ Gij zocht mij niet ..... 6
, iii. Help mij ,vvaarheid, alle schijn ontberen 7
‘ • . • E gi?
1V. In ’t zware, zoete middaglicht . . 8
· äïääê
4 v. Nog kan 1k, nu rondom .... 4 1 o
vi. Achter ’t gordijn ..... 1 1
vii. Die jong zijn en zich zelf niet Weten . 1 2 "
. . . .
v111. Een donker huis ..... 1 3
. . . . . . . _j
1X. Mijn ziel heeft haar huis 1n de stilte . 1 4.
X. O dood, geheime nachtegaal. . . 1 5
_ xi. Wie zijn lijden ..... 1 6
_ xii. Waarom die rustelooze drang . . 1 7
= xiii. Leed, eenge vlam ..... 2 o
xiv. Sterren en bloesems, en het zoele suizen 2 I
<h 1 9 1 7- 1 Q2 1 ·


ï
li

li "·" * *9 · A? "' · '··"iY`Z$"""‘ "*"1f· ':‘S§<·*r ­» . (_·` 7 _ ­ «·· ­.`·« K'? <I‘·•, .. ”;TJ' ­` '1"·~­.1­·«·» ’ Y, _ ‘ , ~«·«·»7··e~­;~;7g _ ,~g«¤, _ __.___, ,­­«v W-; ·Y .,­­ _ _ V _, N., ,,
...... . . >·. ;‘