HomeInkeerPagina 26

JPEG (Deze pagina), 813.44 KB

TIFF (Deze pagina), 9.62 MB

PDF (Volledig document), 23.24 MB

«-«­ ­·­~vw­­» -~ - ­~­­ m
1
i
XIII. Laad, aanga vlam dia 't lavan kan doorlichtan, .
Laidt langzaam op da staga zwara trak
. .
Dit nachtland door van wankla waangazichtan
I Onza onrust naar aan haimalijka plak. ·.
Chi ä .
Vraamda gadachta, siddarand varvoaran,
I Dat argans dat varborgan lagar ligt, .
Waar °t hart in ’t huivran van zijn diap ontroaran
Zijn lavansdroom tot doodsdroom ovardicht.
Ean droom van dood d1a lavans taadarst na1gan I
FET? <‘ . • • • • . '
Nog mat zijn laatsta aanhanl<l1_]l<ha1d doorgloait, X
Voordat onza adamtocht in °t ijla zwij gan A
Als schaduw in da duistarnis varvloait.

Want duistar 1S om ’t starvand hart gablavan,
Daar°ttrouwalaadzijndonkrand brandan bluscht,
Als da galuksdroom van °t varstilda lavan
Zich in da doodsdroom ziat als droom van rust.
{_ ëiïäx,
_ ;£~e
é ïçö I
gx; ·‘
I
M '
l
{ x g _____ _ . s . M. _.,,,,A.m«;;;;;,qà gr ,,, , ..,,_..,. « .,,. «<#. ­;¢ ¤»»¢#;«ï· ·£e ·»>« ·»:g~«~¤«m;¤ ;:j ,;‘g;«":«á=7·mg;gaw§=:(6 äwï x:;·s=:·&ï:;;?mm:'bX ä#T <ä~Y>·=·¥