HomeInkeerPagina 24

JPEG (Deze pagina), 745.34 KB

TIFF (Deze pagina), 9.60 MB

PDF (Volledig document), 23.24 MB

*‘" `~ ---~ ­ -·-­·- , _, , 1
ïï C
O leven, bitterlijk gesmaad, I
Waar bleef dat nooit voldaan beraad? nl
‘ Heb ik u voor altijd misschien
In ’t diepst van uw geheim gezien?
Dat tijdloos, ruimteloos en vrij,
Q I Eén Geest, een eenig Wezen, Gij
In u, in mij die gansche schijn
Van aarde en lijf een droom doet zijn.
rïï?
Dat om mijn ziel uw vverklijkheid
N 5 . . . . .
è Zich tot een wereld uit mij spreidt,
Die, droom en waarheid tegelijk,
’t Beeld is van uw oneindig rijk.
‘ ‘ En deze liefde in mij voor u
I En wat gij zijt, dit eeuwig Nu, -
Zij is het die in ’t Al rondom ‘
Mij voert tot u, mijn eigendom.
Want alles is uw vleesch, uw bloed,
Uw sto£ uw geest, uw stilte, uw gloed,
Gestalte van die groote vlam
Die de aarde tot haar lichaam nam.
,r=

?* s t
~ li ,_ - , . ,_,, · .- i ="* ’ . . ·- . · ·* m,«g4g·g;gr<_‘f;`;ï@ü§à;, _*’¥r ­~ .~,.~«··«· « ~··«;··.?#··. itè%i€‘f‘1£·"§«t‘§$i‘§’i%»’= ¥§l ïY"¤’· I Vi ?·,,'·`?’. ~=ï ·,