HomeInkeerPagina 20

JPEG (Deze pagina), 769.37 KB

TIFF (Deze pagina), 9.59 MB

PDF (Volledig document), 23.24 MB

K !f;);', ‘ T `~a" <·v駭£1IY·§ï;¥s3u"~«2l.»>k»é%1~¢·<$•v;Tï¥;·‘ähv§Q‘C«»«»`ï=*»'#qr·»èk§&;A.,v1L¤$2·a‘»e»/'&ï«x·.5 ­x wvo ,·x•`~« ~­·. ­• ~,¤.·«;<r. gva`, RW, », , ·.­,,.,..,»:yx_r;, «,,;·5.~»·v ~,«­»q« ·~ =··» 1;,.,s;,­ p;_4«»;« ;g,_,«;~r`1;,j r .;.;ï,,;·.~·ggMg,_‘ .r.,__«p;. ` ;,,‘,ï,;, · ,r`,,,i;·«_.gt`_KF .___ _,_,,_ _.,`,_»__ j _y _ V

iii 25
EM
` . . . . . . ‘
_ IX. Mijn Z1Cl heeft haar hu1s 1n de st1lte,
Aan de rand van een donkere stroom,
Zij bepeinst in de weerschijn der sterren
De zin van haar innigste droom.
.. ..
Op het ghjden, voorbij, van het water
är ; • .. .. 1
; Een wregelend sch1jnsel dat drijft, - ~
‘?¥Yï; i • .
Hoog boven dat duister, bestendig, è
Eaiäiilf Q . . . . . ,
De sch1ttr1ng van ’t l1cht dat blijft.
En meer dan door t helle geglinster
Omhoog, voelt mijn ziel zich ontroerd
Door de rimplende glans van dit donker ·«
Dat zijn spiegling weerhoudt en ontvoert.

Fä?ï?FïïQ ‘5­ .. . . . ë
Want Z1,] heeft haar hu1s in de stilte
En bepeinst, aan de rand van haar stroom,
In zijn weerschijn van eeuwige sterren,
Haar aardsche, gebroken droom.
1;
14 l
r ·
l

J
4
èä ‘ j. a . - , -~ . .
%« o.t...,.. .,,,a.....,,,7.,.i --·r ..m“..a...» ·,¤,..,,-am m¢ ï· ·m»«~·v<<~«· ~­ ‘‘