HomeInkeerPagina 18

JPEG (Deze pagina), 750.47 KB

TIFF (Deze pagina), 9.60 MB

PDF (Volledig document), 23.24 MB

A i $‘#¥$·!·*M-~••!áqggêaääxgäè~&,%,§xw$è»k,1~¤ilw'€*’!'«$r£äï•·=*<ï¤'+!ai»;¢§xmè;t«‘,;¢<.¤¤;·;m‘;vmv·t:~1¤a··.··ï1z4»·¤~m· :.»·­·z-.·«»+a«««.x=»»·»» ·w.·$u=·:=¤‘¤jï»··~M-~:·=·=·¥wäJr•»·¤áv¢rx='.r ·`·{T'~ï"'~t‘·`>¤‘¤¤‘=1Pv¤%w»·l·E·‘¥$€·€»r~.=`“’J·¤ ··v·«»=‘~S<H‘ ~·wr•<r:‘ç>e¢«gssg»,;,,.j,~­_,~»­;·.= ­.-· .`,,-,­., A i _,,­g·gg
,.·q °
VII. Die jong zijn en zich zelf niet weten
Dragen een schaduw op ’t gelaat,
_ Wenschen zich zelf een breukloos leven
Van enkel droom of enkel daad.
iiY"iii~ï

· Maar eeuwig in elkaar verwonden
Zi`n droom en daad en wie ze scheidt `
J . · ·
I»· Vindt iedre daad door droom geschonden
En iedre droom door daad ontwijd.

Zal van zijn krankheid niet genezen
Eer, tegenstrevend neergedrukt, ·
Zijn waan zich voor ’t almachtig wezen
Van ’t onverbiddlijk leven bukt. ·

. .
Want droom 1S daad en daad 1S droomen,
’t Eeuwig mysterie onverklaard
Kan slechts in hem tot volheid komen
r=ë‘v·ï;‘ ,
TE: "·s"r­· ' 3
Die t gansch en onverdeeld aanvaardt.
`iïïïlzêr


a c...... .....,......,·.,·­..,...~«­ .....;..m.­ x¤¤,¢­•­m LçY«äàLE@.;¤;. "r`i u w ; ,;ï «= ·s»=¢¤«»=·<~»,<·~ ' ·a i