HomeInkeerPagina 17

JPEG (Deze pagina), 651.53 KB

TIFF (Deze pagina), 9.59 MB

PDF (Volledig document), 23.24 MB

' ·,-{V,
.
VI. Achter °t gordijn de oranje najaarsboomen,
De hulst, en ’t huis, en de eene donkre spar, 1
Dit roerloos beeld van ondoorgronde droomen,
een. Aarde zoo stil, hemel zoo wit en star...
En door de goot de erinnrmg van de regen
` Een lange sprake dat niet gánsch het Al
Zoo roerloos ligt als deze dorpsche wegen,
1t. Maar toch, hoe stil haar stage druppelval! _.
Ik voel, nu alle stemmen zijn verklonken, f
• • • • • « • ;¥’£’ïï·
Ook mijn ziel tot d1t diep gehe1m gewijd, j`
`ïïëê
Wantklankvergaat,maar’tleven,droom-doorzonken,
. . . . . . . si
Bezit ZIJII stilte tot 1n eeuwrgheid.
.
, Y
1 1 ‘ Y ‘