HomeInkeerPagina 12

JPEG (Deze pagina), 667.34 KB

TIFF (Deze pagina), 9.54 MB

PDF (Volledig document), 23.24 MB

'ï‘;g;,;;.i&s§a¤ü«§,ää; ’ ·“¤" ` $a.tw»“q§Asgg& ·f‘5§’ §l·S;;=;;;,;·,; Kgäw ·,jg3,;g..::m_g,;, »g,_,,,gq ·s,,,§y§,z&g§~·,$g,;;­ ~,w;,;gg§,,g»,g«.«te,:.5<5g,;1.,·,;;;.,g;;g,­kl;;g&`,);,,,;g{g,;g =,;;,_$àg,;_¤,g;gM,,· »;,;¢g··;;;,“,:,..;äggg;_m?ü,,._è,,5gämà;5`,¤__,_M, rd;
l
II. ‘G1_] zocht mi] met, hadt gi] m1J met gevonden’,-
O diepste wijsheid die ooit lijdend hart E
Tot troost aan de eigen droefheid heeft ontbonden, ‘
4; Z; · '
Tot zwáre troost als nochtans de uitkomst mart... l
ZOO Zij it mijn l0t dat, eindeloos verlangend, `
Mijn menschlijk hart, naar dat het meer begeert
. . . . .
MCCT V3.Il ZIJII droom Cl1C’t ECllW1gC 1S OI1lIV2`L1'1gCI`1Cl,
Naar °t meer ontvangt in meerder gloed verteert. `
l


6 ë
e
~H ~ Y ­ Ml, ­ -· Mmï «»w»»v»z·;««· · * =»* ’°