HomeDe bloei en enkele andere gedichtenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 727.92 KB

TIFF (Deze pagina), 9.70 MB

PDF (Volledig document), 15.06 MB

/7,%.. . _, _. , _ , . r .. . .. .._. -,,.. ..m......... r. W- _­­,«... , ,_ V i. :=­·«·«·... - ­­; . .·r ~­«.­»·.-­- ~· ~, ;• ·< · ~·~ ..«·»·r¤‘"g§r’· «yv«·=«=~# =· ü•·s»ï4a.ë»
g
1
BEVRIJ DIN G. j
De sympathieen die ’t heelal bewogen
Verwezenlijkt de mensch een broozen d.uur.
r Uit vliedende materie werd getogen
De harde zin van een architectuur.
En de gedachte stolt tot stijl en bogen
i Van stuggen steen en ijzeren structuur
Want ’t licht verblindde ons zonder mededoogen
Dus giste niemand ’t ijle van zijn uur. c
l
5 Zoo grijpen we in’t heelal met zwakke handen; j
2 Zoo minnen we als de werelden vergaan;
En zijn gevangen in den doem der wanden.
Ik wensch slechts den beschroomden teedren waan
Wél?
Van eenen droom van laat beschenen landen ë
Daar dichters en gelieven eenzaam gaan. j j
`£ il
ï
E