HomeDe bloei en enkele andere gedichtenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 711.00 KB

TIFF (Deze pagina), 9.67 MB

PDF (Volledig document), 15.06 MB

)Q“(,,,.€_ _ _ _,__ , A .,.,. , _ .. . .. . ., ..,_ . .. ,,, mt- ,,.` ,<.«. s -; s «r ..,,1,,,.. 1,•,;­_»·~,,. ·­;­« «. " _y .·• · «»·. =_.¤·.•»­p­ç· «~, , ­ ‘* " « ·‘»»ïé. r `»=)»uL­ §·ï`ï” _~­,à*£ISà.L,.;§qï’,··~l§•,k§¥7J·3·;·yä<r«s§)•[»L»XJ‘i%l!,§?·)2r.§·r
is

DE STAD. 1.
Mijn God om heel dit Wonderlijk gebeuren:
T mystieke groen dat aan den grond ontsproot
Met bloemen gloeiend in fluweelen kleuren;
, Ook om de mildheid van het avondrood
Waarbij in koor de lichten argloos treuren;
En om de bloesems die in donzen schoot
` De vrucht ontvangen bij den lust der geuren; -
Zie naar het dolend volk in barren nood.
Want in het gele licht der grauwe steden, g
; Op kille zerken van’t plaveisel gaat,
Met ruige weeäels om zijn kale leden
En donkere oogen in een bleek gelaat,
` De brooze mensch en zegt U geene bede:
De mensch heeft zijn ellende en heeft de straat. ,
V
1 o
n