HomeDe bloei en enkele andere gedichtenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 715.64 KB

TIFF (Deze pagina), 9.67 MB

PDF (Volledig document), 15.06 MB

/i;··r~~¤·<·¤¤·-¤¤»····¤¤¤r¤. ~ ·«·· ­· ·· `<· ··­=~··-«««~­ ~ ·««·» ·-» . w·ïvw¤¤.".- ¤ "äf¥2èüv¥-2¤áiw»ê¤äï«@äe?à ` A w _
as?

AAN F .... P
Toen steeg uw z1el tot aan uw weerlooze oogen, ‘ _
Uw hoofd zocht schuchter toevlucht aan mijn borst, j
En al uw weemoed en mi`n vreu de wo en .
• • • p J • • g g
Mij zwaar 1n t hart dat reeds zijn wereld torst. .
De maartsche nacht was mild van mededoo en
iï? . , . g ;
Voor wat in t naakte bosch reeds bloeien dorst; f
De lentewind had ook mijn ziel bewogen:
Wi` kenden ’t zeer van al wat o en borst.
Ff? J P r
De weg was eenzaam dien 1k kwam getogen ‘<
Al ging ik immer door de drukke straat.
$ä£:‘ _ . . . . . .
Begrijpt gij hoe mijn looze schreden wogen
En ’t leed waarmêe het hart te zwerven gaat?
Te moede vraag ik of gij wilt gedoogen
Dat heel mi`n wereld bi` u rusten aat. ..
äiï ï
ï
9
J
fil"
. li
Fä`:

.. .. . , wv. · T -- r·..»..·~· »
’ T »*ï