HomeIdyllePagina 31

JPEG (Deze pagina), 940.06 KB

TIFF (Deze pagina), 9.56 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

.... . .. ,. ­«.,_ r·»...- .» ..·-` ~ _....- r ~·; .»-< . rr ·­ . M-., ·» ‘ .‘=· ··w‘


Tot morgen.Kn.Magik. . .?Moed.Wat?Kn. Eenkus.Moed.Dat hoeft j
Geen meisje aan haar bruidegom te ontzeggen.
Kn. Mijn liefste. Mei. Knijp mij stevig in den arm, .
Opdat ik wakker word, wanneer ik droom. °
Kn. Niemand droomt hier, zelfs ik niet. Mei. Wat beduidt
Dit alles? Kn. Dat het lange koekoekslied »
Ten eind gezongen is, een nieuwe zang
Van louter leeuwrikstonen heft nu aan.
Mei. Maar wie. ..?Bed.Vraag niet te veel. Morgen brengt licht.
Moed. En nu voorgoed naar huis. Kn. Een afscheidskus.
Moed. Ik zeg naar huis. Mei. Tot weerziens. Bed. Goeden nacht.
Moed. Ook gij komt morgen om de geit te zien.
Bed. Mijn hand er op, ik blijf hier in de buurt,
Totdat het bruiloft is, ik wil mijn deel.
Moed. Dat zult gij hebben. (Moeder en Mezye af)
Kn.Vriend, hoe kan ik u
Danken. Bed. Mij dunkt, ik heb wat slaap verdiend.
Ga in uw boot, wanneer gij uw geluk
Wakend genieten wilt en zing en droom,
1 Of lach uzelven, uw droefgeestigheid,
Uw zotte wanhoop uit. Laat mij mijn steen,
De maan en de gedachte dat men oud
En toch nog tot iets nuttig zijn kan. Kn. Vader!
Bed. Zelfs d°opperste der goden hoort dien naam
Het liefst, daar hij het allermenschlijkst klinkt.
Ga nul - Een vraag nog:Waarom kwaamt gij niet, A
Toen wij u riepen? Kn. Deed ik wel? Bed. Zeer wel.
Kn. ’k Verwijlde, daar ik mij een goed scholier
27


‘. ... .· < ·