HomeIdyllePagina 29

JPEG (Deze pagina), 927.51 KB

TIFF (Deze pagina), 9.55 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

___________ gggg g _ .. v, .­,,. .. rs s ·r ­·»


Moed. Laat ons dan roepen. Bed. Hallo, ho, hallo, ho, (sz‘z`lz‘e)
Misschien draagt uw stem verder. Moed. Hallo, ho. (m`/te)
Bed. Hij komt niet. Moed. Hallo. Bed. (zacáyèr) Hij is slimmer dan
, _ Ik dacht. Moed. Hallo, hallo .... (:1:712) Zou hij zichzelf... `*
. VI. z
H er mezyè komt mzgrtzg aange/00pm.
1 Mei. Moeder, ik ben zoo bang. Moed.Wat wil je hier?
{ Mei. Waar blijft gij toch zoo lang, wat roept gij zoo?
Moed. Jou heb ik niet geroepen. Mei. Heeft men u
Kwaad willen doen? Moed. Naar huis! Bed. Zoo gij in ernst
Den knaap wilt spreken .... Moed. Zeker wil ik dat,
Maar die bemoeial kan haar langen neus
Daar buiten houden. Bed. In het eind weet zij
Het rechte middel, hem hierheen te lokken.
Mei. Wien zoekt gij, moeder, kom toch mee, het dorp
Ontwaakt van ’t angstig roepen. Bed. Kuikentj e,
Uw moeder zoekt uw liefste - hebt gij niet F
Een afgesproken teeken? Roep hem snel.
Moed. Sta daar niet als een houten kermispop
Achter mijn rug, als °t om getrekkebek
jmij, En om gekoos te doen was, hebt gij hem
Vaak genoeg hier besteld. ­-Waarom niet nu?
Mei. Gij wilt hem kwaad doen. Moed. Domme gans. Bed. Gij zult
Hem trouwen. Mei. Moeder, is het waar? Moed. Wanneer
Gij niet gehoorzaamt, neem ik alles nog g
‘ Terug. Bed. Haast u.
2 5
’ ïï§
¤¤=¤=·-•"