HomeIdyllePagina 24

JPEG (Deze pagina), 861.49 KB

TIFF (Deze pagina), 9.55 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

4.
Een enkel maal verstandig. Hier in ’t boschje
Verstaat men ieder woord. Verberg u hier
gi En zoo ik tegen ’t meisje kwaad beraam, Mo
Of tegen u, kunt gij op uw gemak .,
Te voorschijn komen en mij wurgen. Kn. Top, .
Dat zweer ik u. (De Knaap af)
Bed. Zijn angst voor ’t oude vel l B
Drijft hem met reuzenschreden.
v. i
j De moeder komt kackevzd en krommendmet de leege
kruik. De kedelaar ke@z‘ kaar éy ker waterpatïea.
..2 e . Nog zoo laat? .
De mensch slooft tot zijn dood. Moed. Owee, mijn rug.
Bed. Dat is de jicht. Moed. Slimmer dan kwalen is · ë
Een ongehoorzaam kind.Bed. Ik weet een middel.
Moed. Waartegen? Tegen ongezeglijkheidP .
Bed. Neen tegen jicht. Moed. Kwakzalverij. Bed. Mij maakt
Het lenig als een hert.Moed. Laat hooren, als i
°t Geen geld kost en geen malle praatjes zijn.
Bed. De raad kost niemendal, het medicijn
Een schijntje : Vang bij toenemende maan ‘
_ Drie kikkers; zied ze in olie, tot het vleesch
Valt van de botten; zeef ze naarstig door *
En wrijf u ’s avonds met het afgietsel,
` Daar waar de pijn zit. Moed. Is dat alles? Bed. Alles. · j
Moed. Helpt het waarachtig? Bed. Gloof een ouden man, ‘ Mo«
2 <>

‘» F
«1> .•«~ ~;;..-a,w..e.;a.· «.;~. . =.· « «» ;«»»<««««­·««.«·==. ... in .... M ·... . ..... ._.. .. .. . ‘ ~ i A