HomeIdyllePagina 23

JPEG (Deze pagina), 890.30 KB

TIFF (Deze pagina), 9.54 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

il
l
2
Kn. Het mijne: zoo gij nog een enkel woord ‘
Hierover spreekt, sla ik uw oud karkas j
Aan diggelen. Bed. Gij weigert zooveel geld:
Tweehonderd stukken gouds. Kn. Ik weiger ze,
Drijf uw vuil handwerk elders. Q {
(éort Bed. Wees niet boos, ‘
Ik meende ’t goed. Kn. Ga heen, al wat gij spreekt
Bezoedelt deze zuivre nacht. Bed. Laat mij `
Beproeven, zoo ik u beleedigd heb,
Het te herstellen, als die oude bes
Hier straks terug zal zijn. Kn. Die oude bes?
Bed. De moeder van uw liefje. Kn. Die komt hier? 3
Bed. Zoo zeker als ik voor u sta. Kn. Zijt gij
Behalve koopman in kapoenen ook
WaarzeggerP Bed. Neen, maar°k goot voorheen de kruik,
Toen gij aan °t twisten waart, in stilte leeg,
Nu zit zij zonder water en moet zel£ .
Daar zij haar dochtertje niet zenden kan,
Ter bron. Kn. Maar waarom hebt gij dit gedaan?
Bed. Om haar hierheen te lokken. Kn. Veile schoft,
Ik vat je plan, gij wilt dat arme kind
Den weelderigen Pers verkoopen voor
Zijn vrouwenhuis. Spreek op, geboefte, spreek,
Schavuit, of ’k wurg je. Bed. Laat mij los, zij komt:
°k Hoor op de keien °t schuiflen van haar tred.
Kn. Ik zeg haar alles. Bed. Doe dat! Naar mij schijnt
Heeft zij een vast vertrouwen op uw woord.
Kn. Goden, wat moet ik doen. Bed. Wees dezen nacht
n...... . . ....... ..._._ ..... . ,..... L ..... .,..... . ... ..... . .... - - ­