HomeIdyllePagina 22

JPEG (Deze pagina), 912.99 KB

TIFF (Deze pagina), 9.54 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

rä-ï
Vrijwillig geeft gij weg, wat ouderdom I
U eenmaal tegen uwen zin ontrooft.
Kn. Gij moest u schamen. Bed. Ik herhaal, gij geeft
Voor schatten gouds, wat in een halve eeuw,
Ook zelfs voor u geen oortje waard zal zijn.
Kn. Verminken wilt gij mij? Ontneem den man,
Hetgeen hem manlijk onder mannen maakt
En gij verlaagt hem tot een droevig ding,
Waar ieder die het niet belacht van walgt.
j Bed. Zijn innerlijke waarde maakt den mensch.
Vraag ieder wijsgeer, dien gij tegen komt,
Hoe dikwijls dat, wat gij niet missen wilt, B«
Den man tot beest verlaagt. Kn. Drogredenaar! B.
Tracht niet gemeenheid met een wijzen spreuk
Adel te geven. Bed. Kort en goed, mij gaf
Die Pers in opdracht zulk een .... zeggen wij:
Wachter te zoeken -­­ daar gij bebt verklaard,
Voor vijftig stukken gouds bereid te zijn,
Alles te doen, zoo liggen zij gereed.
Sla toe. Kn. Gij doet mij blozen, kameraad, B«
j Daar gij uw grijsheid en mijn jeugd onteert
Met zulk een voorslag. Bed. Is het niet genoeg,
Dan honderd. Kn. Maar wat baatte mij dat goud
Zoo ik het meisje, dat ik lief heb niet ....
Bed. Misschien zelfs honderd vijftig. Kn. Schacheraar
In menschenvleesch, houd op. Bed. En overmorgen K
Uit te betalen. Kn. Hond, ik raad u, zwijg.
» Bed. Mijn laatste bod: twee honderd stukken gouds. K
al
I

‘ ‘ . A . .:,.. . . . ...·... . i ·~¤~»·­­­• ‘m••··-=¤