HomeIdyllePagina 21

JPEG (Deze pagina), 874.41 KB

TIFF (Deze pagina), 9.50 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

ll
l
Zijn Woning glanst van kostelijk gerei,
Zilver en gouden vaatwerk. Verwige l
Tapijten hangen aan de Wanden - maar j
Het allerkostlijkst is het vrouwenhuis. I
Hier Wonen N oordsche meisjes, sterk van borst, ;
Breedheupig en gespierd, Aegyptische,
Zwijgend en sierlijk als een oude vaas ,
En zwarte deernen uit Arabië, jl
Onstuimig als Woestijnwind. Onze Pers
Bezit dit alles, maar die in zijn jeugd ‘._
Om eigen schoon bemind werd, voelt zich oud; ‘
De zwarte ziekte schond zijn aangezicht, j
En erger nog dan pokken woelt in hem "
De kwaal der ijverzucht , angst nij pt zijn hart,
Dat op zijn ouden dag een nieuw gewei
Groeit op zijn kalen kruin. De grijze bok
Vreest voor zijn witte geitekens en zoekt tg
Een strengen Wachter, die met dolk en zwaard, ‘
Zoo onomkoopbaar als genadeloos,
De jonge roovers van zijn drempel weert.
Hij Wil hem goed betalen. Kn. Met verlof .... lj
Bed. Een peulschil zijn hem vijftig stukken gouds. Q
Km. Mij dunkt, de Wachter van een vrouwenhuis ....
Bed. Nu ja, hij oH`ert iets. Kn. Hij offert iets...?
Bed. Het doet geen pijn , een handig chirurgijn
Volbrengt het in een ommezien. De Wond
Geneest in vier, vijf dagen op zijn hoogst. i
Ku. Gij steekt den gek met mij. Bed. In ’t minste niet ,
b 1 7
gig,-...­v · -··­~­ . . A . ..... . ·..i. ...­ .,..,..,.. ... .... . .. . ..... ». -W. «¤m«.»=e _·<¤.·á5<. . ,;· ~« ·‘ lm .,..,...,,.,.,,,,, ,. _ . ., , ,