HomeIdyllePagina 19

JPEG (Deze pagina), 874.02 KB

TIFF (Deze pagina), 9.47 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

­­-­_­­` ‘,
ï Q
V
l. Kn. Ook dooden droomen. Bed.Anders. - Hen geleidt ij
De schimmenvoerder naar de brakke vloed,
Traag kabblend onder vale rotsen, loom j
Dobbert op °t drabbig nat de lotosbloem {
fl En elke doode bukt en drinkt. Daar heft
5 Tot mat gekringde rimpels zich de stroom Q
En breekt elk beeld, dan breekt herinnering
Als ’t watervlak en troebel wordt de ziel, jl
Tot leed en liefde, heimwee en geluk
Langzaam vervagen in vergetelheid.
l De dooden droomen, maar van ’t leven niet. ’
j Kn. Vergetelheid is °t beste godsgeschenk. lj
j Bed. Dan is de gootsteen °t beste deel van ’t huis.
»0d i Kn. Gij spot. Bed. Bespottelijk schijnt mij een knaap,
Jong, klaar van oogen, welgebouwd van lijf,
Die huilt om een verloren lief. Het lot
i Geeft duizend vrouwen, duizend andre vreugden.
Ga, volg ze, grijp ze, jaag ze na en schud jl
Den boom der blijdschap, tot het roode ooft i
Van elken tak ploft in het groene gras.
lj Leert u de zee niets beters? Werp uw net
In ongeziene diepten ; haal het op .... J
Gij vindt er steeklige lamprij, tonijn,
Lipvisch, barbeel of op zijn allerminst
De kleine spiering. Zelfs de kleurige, j
j Booze poliep geeft goeden spijs - maar nooit
Kwam nog een sluwe visscher zonder buit
` Huiswaarts geroeid. Kn. Die uitvoer om makreel