HomeIdyllePagina 18

JPEG (Deze pagina), 918.31 KB

TIFF (Deze pagina), 9.47 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

Waarschuwt geen mensch, maar haalt zich wien hij wil. l
Ik ben een bedelaar. Kn.Wat zoekt gij hier?
Bed. De koelte van den nacht en morgen vroeg
Den zonneschijn. Kn. Ik bid u, ga uws weegs. E.
Bed. Klaagdet gij straks niet over eenzaamheid?
Kn. Hebt gij voor luistervink gespeeld? Bed. Waarom J
_ Verzwegen, wat mij niet tot schande strekt.
Ook zonder luistren kon men ieder woord H
Een mijl in °t ronde hooren. Vredig zocht
Ik in dc schaduw der olijven rust,
Maar giftig gekrakeel verj oeg mijn slaap.
Kn. °tWas zonder opzet. Neem mijn laatste geld j I
Als boete. Wees verzekerd, dat mijn stem B
Geen mensch den slaap meer stoort. Bed. Belooft de dood I
U beters dan het leven? Kn. Vriend, de tijd
Is slecht gekozen voor een wijs gesprek.
Bed. Geef mij een beter aalmoes, daar gij mij ;
Het beste van den nacht ontstolen hebt: I
Houd mij gezelschap. Kn. Ieder oogenblik
Bestaans is marteling. Bed. Hebt gij zoo’n haast?
Zoo uw verlangen naar de golven staat, lj
Duik liever onder, als de jonge zon
Schuchter van straal de grauwe wieling raakt.
Maar zoo gij wijs zijt, duikt gij na uw bad
Gezond weer op en zwemt verfrischt aan land.
Kn. Spaar mij uw raad; gij hebt goed lachen. Bed. Ik...? j
Die van het leven slechts herinnering
Geniet, bij wien de droom de daad verving? `
r 4

ë, V ,
~· ».«t +;...» .,, . =­·: ~· . F «­. .«;·»m,..«r...M,,«. ,..l... .... . .. «­­ ' ‘··•-¤