HomeIdyllePagina 11

JPEG (Deze pagina), 804.85 KB

TIFF (Deze pagina), 9.46 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

il
l

II.
De Knaap. Zzäzgz zerwgjl /zg` nader komt.-
R « Aan het lange, witte strand
H Gaan twee menschen, hand in hand, j
Hij en zij,
Zij en hij,
Hojo ho, het was in Mei,
Hojo ho en falderie j
A Binnen °t jaar komt nummer drie. «§
Mei. Welkom. Kn. Alleen? Mei. Alleen! Kn. Wie was die man? il
_ Mei. Een oude bedelaar. Kn. Geef mij uw mond, iäll
Waarnaar ik al den langen dag verlangd.
Mei. Genoeg, genoeg. Kn. Nog niet .... een oogenblik .... H ii
Mei. Wees nu te vrede. Ga hier naast mij zitten.
. Zoo is het goed ; vertel mij wat gij deedt.
Kn. Van morgen vroeg ontankerde ik mijn boot, -
Een kleine koelte blies in ’t straH`e zeil,
Ik wierp mijn net .... Mei. Hoe was de vangst? Kn. Een mand
j Of twee. Mei. Meer niet? Kn. Ik had genoeg voor heden.
` Mei. Morgen komt nog een dag. Kn. Die voor zichzelf "i
Kan zorgen. Mei. Luie droomer - en wat toen? E
Kn. Toen lag ik mijmrend op de wiegeling
Van ronde golven, tot de loome zon
Een brug van goud op ’t blauwe water sloeg,
Glurend somtijds over den rand van ’t schip, gj
# Of niet een waterman zijn bollen kop
7
l`
°i