HomeIdyllePagina 10

JPEG (Deze pagina), 813.79 KB

TIFF (Deze pagina), 9.46 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

»;s?iiY `
Gegeven heeft mij ‘oude man’ te noemen.
Woorden genoeg. Ik ga. Mei. Vergiffenis! Del
Bed. °t Is alle grond teleurgesteld te zijn,
Wanneer een tandelooze vagebond è Z
Goedkoope wijsheid levert op de plek, I
Waar men een kostelijken minnaar wacht.
Wees welgemoed, geen vroolijk oogenblik
Gaat door mijn ouderdom te loor.Vaarwel.
Mei. Ginds ligt mijn moeders huis, kom morgen weer,
Ik geef u versche geitemelk, een korf I
Donkere vijgen staat voor u gereed. `
Bed. Morgen is morgen. Voelt gij dezen nacht N
Zijn warme lippen op uw zachten hals, . N
Denk dan nog eens aan mij. ­- Neen, denk aan niets,
Kussen en denken rijmen niet.Vaa.rwel. (Bede/aar af) N
Mei. De nacht geev° u een schoonen droom. Waar blijft N
Mijn vriend. Het donker komt, waar blij ft mijn vriend.
iii?
In de groote blauwe zee _
Zwemmen vischj es twee aan twee ` N
Aal en bot,
Bot en aal, I
Hojo ho, een lekker maal,
Hojo ho en tierelier
Schuur de pan en stook het vier.
'
6
ïïf
g•fl7§i;|,<_ ,. ig yyïf · :•·~,~ «.¤~;:e·.»·.~·· r '*""‘­"