HomePenthesileiaPagina 9

JPEG (Deze pagina), 790.60 KB

TIFF (Deze pagina), 9.58 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

V ei
l
met haren helm, ‘
` besmeurd door ’t zware bloed der late zon _ {
j die zij tot aan haar rooden dood bevocht,
i legt zij de ruimte van zich af 3
en wischt den dag uit heur versomberd haar j
j en baadt zich, lang en loom, ·
in schemerdauw der naderende nacht. *
zij peinst: j
dit gaat voorbij. ’
~ geen dezer lievelingen kan de pracht
L van mijne haren dooven in den gloed W
i van mateloozer pracht. geen kan mijn bloed .*
j vermoeien tot den dood. uit elk omarmen (j
ï schittert het schild van mijnen schoot .
l wit-stralender. de zuilen mijner schenkels
spannen zich rijziger. uit de verstrengeling
der leden puren de mijne kracht en glans ­-
de hare welken week. zij bloeden als .
; gestorven rozen, rood en zwart. zij hebben l
. haar angst gekoeld. haar bloed verstroomt. j
· zij voeren in de boot van mijn omarmen {
, voorbij den dood. zij zijn bedwelmd lj
5 ·
l
l