HomePenthesileiaPagina 13

JPEG (Deze pagina), 723.47 KB

TIFF (Deze pagina), 9.67 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

äïêiïäï

l De Blanke Tuin
L •
g Dien avond, vrouw -
f nestelend 1n uw schoot,
ë als uw beminde eerst eboren zoon l
t ’
ï werden de laatste woorden van de monoloog
L mi] ns levens door °t scheemrend woord
van uw erbarmend zwij gen
snikkend en stamelend
Q tot samenspraak ­­-
en 1n den blanken tu1n uws aangezichts, §ï;r:;;
1 onder de donkre rozen van uw haar ;
=’ "
f en uwer oogen scheemrende anemonen,
steeg de gebogen rank
_ van mijn gehavend hart 5
E tot nieuwen, duizelenden bloei-


·
Q 9 9
1 #{.4;


ëëïei,
v