HomePenthesileiaPagina 12

JPEG (Deze pagina), 692.76 KB

TIFF (Deze pagina), 9.67 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

`
«
De Vreemde Bloem
Hs
een steile raadselige bloei,
fï eenzaam, en ongezien -
* doch later zal,
wellicht na veler jaren val, l
w ‘ . . ï
eg in de omarmmg van een sombren knaap, j
den laatsten zoon van een vermoeid eslacht Q
g ’ «
een donkre vrouw ontstellen tot den dood -
E wijl in zijn oogen, ondoorgrondlijk klaar l
ëg en ondoorgrondlijk donker, staat de angst, i
lv • . • •
ïà Waar zich Z1 n bloed herinnert aan den droom
a ­ J
gz daarin een vreemde bloedkoralen bloem _
verscheen die zijnen mond beroerde, j
diep, en lang ­-

`
êë
ä i