HomePenthesileiaPagina 11

JPEG (Deze pagina), 724.83 KB

TIFF (Deze pagina), 9.66 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

1
De Vrouw met den Spiegel
Den spang
• ***2
die de roodkoopren pracht ­
LEF
1 des haars omsloot,
1 hebt gij, gedachteloos, ·
• . .
1n een zachtm1jmere11d gebaar
1 • · key?
dat 1n zichzelve rustte en vergleed,
j , u1t uwe hand gelegd ­- ·
en onbeschroomd der lokken val
j die u ommantlen wilde,
losgewoeld. 1

_ ‘ gij neemt den spiegel in uw hand.
• • •
1 en u1t zijn droomend­donkren schoot
1 ontwaakt, en groeit ‘ ·
­- a dream within a dream -
j de rankheid van uw mat­albasten naakt.
j,
zoo staat gij,
koud en groot en onberoerd
binnen den blauwen nacht
van het weerkaatst heelal.


Feäê Jr", ° ll ~ J iig, i ï'ä·‘ ;·§·,%·:‘?,ï "‘ $·”"' . a ·»*·­·; g' ;z­* A ·< ‘ ‘ · ‘ =, ·¤~ ~··~,,1 ~ ,,,_,.._. , . . , en ,_ , Q;
=;