HomeNarrenwijsheidPagina 8

JPEG (Deze pagina), 824.18 KB

TIFF (Deze pagina), 9.60 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

%
Zoo reik ik dagelijks naar de grenzen mijner
macht, tot den terugslag. *
Zoo streef ik dagelijks naar den top mijner be-
zinning, tot de ironie.
Zoo span ik dagelijks weer den boog mijner
krachten, tot de neerbraak.
Zoo tart ik dagelijks weer mijn onmacht, tot de
wanhoop.

IV. Ik zal niets ontwijken. Ik zal niets zoeken.
Ik zal bij niets stilstaan.
Ik zal maar gaan en zijn.
rl
F`?
Zoover mijn liefde reikt, zal ik aanvaarden en j
verwinnen.
Zoover mijn macht tekortschiet, zal ik aanvaar-
den en mijn zwakheid lijden.
Het is mij even lief, het is de wet. j
Ja, ik wil niet ophouden voor ik tekortschiet. j
Zoover Uw liefde reikt, zult Ge daarbij staan en
knikken en het goed vinden en schoon en edel. j
Zoover Uw macht tekortschiet, zult Ge verstoord
‘ zijn en geërgerd en mij bespotten.
Het is mij even lief, het is de wet.
· Ja, ik wil niet ophouden, voor ik U geërgerd heb
en Uw edele sympathie teleurgesteld.
;s


I
er