HomeNarrenwijsheidPagina 7

JPEG (Deze pagina), 764.75 KB

TIFF (Deze pagina), 9.62 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

·'*"‘ ^·~§.‘··twi¢‘*v·`·'€‘ï€ïZ€"·ï".$¥W·W!¤’¥~»è?·ï'*¥ï’Y‘ïï‘ä""%€`x¤··"i*;";: ;’£‘{"ê'·W·· @‘i-=·¤?@­· ¤.·`¢iï f­?“n=·~` ‘·’_" ` ` · ‘ ‘.~¥3?e·‘?"°x­«".?‘i ```` """'l‘ ,·.,",¥eFr_;·. W F‘­
Sterker is Uw slechte kies bij wijlen dan de brand
i der liefde Gods. 4
Ge moet maar een beetje lachen,
Het is niets.
Ill. Of liever. `
Wil ik niet klimmen tot den top? .
Zoo hoort mij ook het recht op den afgrond. r
· Wil ik niet groeien tot den storm? e
Zoo hoort mij ook het recht op den bliksem. ;
Wil ik niet leven tot het uiterste?
Zoo hoort mij ook het recht op den dood.
A Wie is, wil zich zelf ervaren.
Wie kan, wil zijn macht bedrijven. j
Wie van de liefde Gods bezeten is, vraagt slechts
Zijn harden weerstand.
ë
Zoo is mijn dwaasheid mij lief, om haar dage- `
lijksch conflict met den muur. j j
Zoo is mijn zwakheid mij lief, om de vreugden gj
van het ondergaan der wet. ;
Zoo is de Duivel mij lief, wijl ik met hem ver- · 1
bonden niet dan mijn goddelijkheid ervaar. i
Zoo is de nederlaag mij lief, wijl slechts verliezend
. ik mijn uitersten kan kennen. Q
7 i
‘ ll
?
E
l
{
l