HomeNarrenwijsheidPagina 6

JPEG (Deze pagina), 770.29 KB

TIFF (Deze pagina), 9.62 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

auw
li
al



§§2_f;’ • • •
En er rs een diepe, zwarte toon gekomen in de
gj • . K
dingen, oud en droomerrg en vertrouwd. r
ri

Zoo regent de regen.
Daarom geef ik geen namen.
Ik ga maar en ben. 1
Il. Ge hadt God en de wereld l1e£
Toen sprong Uw bretel los. ·
Ge breiddet de armen uit om het Al te omvatten,
Maar trok toen niet een trek van wrevel over Uw `
gelaat, _
Wijl juist Uw buurmans phonograaf te wauwelen
ïë; begon P "
Z i
2
Zuiver waart Ge als ijs en tot reinheid verwerd,
wat Uw reinheid beroerde.
Waarom dan schreeft Ge enkel van de oogen Uwer
liefste
En zweegt Ge van de weelden harer warme
heupen?

Hoo er en hoo er bestee t Ge den ber en Ge
,5 S g S S
overschouwdet de wereld,
Maar waarom dan die hinder van de modder- {
ïj spatten op Uw witten mantel?
·
ll