HomeNarrenwijsheidPagina 5

JPEG (Deze pagina), 842.60 KB

TIFF (Deze pagina), 9.66 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

__ ,;»_;,`;,,,_·,Z` IJ `gwh`;:_gQ‘,*·g{¥';¥·,]'_j_g{,·;"‘.,·Q,‘r_{,;;~%)"?:ïg¤_g?2,·`.1`:£?{v_;;$·;: :E';,,?xL'4:Qè_L¤ H{,Rh*I$_#éè;«;,­,§c _~-·-,7,5 ··­ ·•‘*'.· . _ T'.,`;;·|,‘.,,·,:.{,¤¤/·f`,·.?§Z_·*`_ Xs,;,L.*_;g*@lg#;g,:.s*?g,;’;»[~[>_*?»j.jgf_§,­Q::`;è§`­§;»·. y;5‘v,`$¢£·{`!äç­¤.€ V
7
De kelner staart in den regen door de spiegelruit,
ë voorbij het kleintje koffie.
De politicus loopt op en neer in zijn kamer en
bedenkt, wat hij zeggen zal, maar hij blijft
staan en luistert naar den regen.
De regen regent over de schepen in de havens,
over het station en de emplacementen, over `
de fabrieken buiten de stad,
En over het oude paard van den kolenwagen aan
den overkant. ·
Zachtjens ritselt de regen in de graskantjes van in
den Weg;
Hij leekt langs de planken van het fietsenhok en
langs het warme gezicht van het schoolmeisje,
Langs het gelaat van den ouden man, die heeft i
liefgehad, langs de vale gezichten van den
chauffeur en den ournalist met zijn potloodj e.
Op de roode pannendaken der oude huizen, op de
afdakj es en de binnenplaatsen, in de steegjes E
en de hof es en in de groene grachten van de l
oude stad regent de regen. 2
Hij regent pokkeputj es in het kille strand, waar
het seizoen verkeken is, lj
Op de daken der hötels met de rood pluche ka- E
mertj es regent hij, over de leege ambtenaars- X
‘ p buurten en de bouwterreinen. l
Op de tramremise en de kar van den bakker, op l
, den werkman van het sintelpad,
5 H
I
l
l
j 1
l
t _ _ _,,, _ 4 g g _ « p s g A