HomeNarrenwijsheidPagina 4

JPEG (Deze pagina), 820.17 KB

TIFF (Deze pagina), 9.66 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

aan
ïïs

N arrenwijsheid , Qui recte novit, omnia ex naturae divinae necessi­ §
I. rate sequi et secundum aeternas naturae leges
{ieri, is sane nihil reperiet, quod odio, risu aut
contemptu dignum sit, nec cujusquam misere­­
bitur. . . Spinoza

IETS IS, dat niet goddelijk is.
I Daarom wil ik niets uitzonderen.
Ik geef geen namen.
Ik laat adel en schoonheid liggen, ik vraag niet
naar recht, ik blijf niet staan bij slecht en
leelijk.
Goed en deugdzaam gaan mij niet aan.
De regen regent over bosch en zee en over de stille
velden. ‘
In de slootj es regent de regen, op de verre buiten-
wegen en op het zinken platje van de keuken,
In de vuile gootjes van de binnenstad regent de
regen en de regen regent op de keetjes van
de burgervvacht
En op het trottoir met de natte krant, de uieschil
en het lucifertje. i .
De gevangene in zijn cel hoort den regen, de moe-
der staat voor het raam met haar kindje. »
4

A `Q; i